Fregatskydning 2019

Søndag den 11. august 2019 


Søndag den 11. august afholdtes atter den årlige og traditionsrige Fregat-skydning i Nibe Marineforening.

Dagen begyndte kl. 08.30 med mønstring på Nibe Torv som foregående år. Omkring 35 morgenfriske marinere fra foreningen, plus gæstende marinere fra bl.a. Aalborg, var mødt op for at deltage i dagens program, som blev sat i gang af formand Hans Jørgen Christensen. Efter opstilling i geled affyredes kanon-salut. Efter at braget var runget ud i Nibes gade gik turen i frisk march mod Marinehuset i geledder ført an under Den Danske Marineforenings flag.
Efter ankomsten til marinehuset blev der råbt til ro i geledder og budt velkommen markeret med forfriskninger til de tørstige marinere efter den nu afsluttede march. Herunder dukkede endnu et par forsinkede marinere op for at deltage i det resterende program.

Efter ca. en halv times hygge var det tid til kaffe og rundstykker samt en snaps i marinestuen, så der kunne tankes op til den nært forestående skydning, hvorefter selve Fregat-skydningen kunne påbegyndes.
Kort efter middagstid indstilledes skydningen midlertidigt for at skytterne kunne nyde dagens frokost bestående af stegte ål med hvide kartofler og persillesovs som de foregående år. Et måltid en admiral værdig. Inden da var skydningen skredet hurtigt frem grundet sikker skydning, så en pause var tiltrængt.

Efter frokosten kunne skydningen genoptages og naturligvis afsluttes med uddeling af præmier til de skytter, som havde skudt mål ned.
Der blev ligeledes også afholdt konkurrence i skydning til skive med hhv. gevær og pistol, som tillige præmieredes. Disse discipliner konkurreres der traditionelt ihærdigt i, idet ingen vil give sig før til aller sidst. Her findes der også en god portion drillerier. I år viste Michael Zaar sig dog umulig at slå.

Afslutningsvist blev det tid til, for bestyrelsesmedlem Ole Stefansen, at overrække den nye Fregat-kaptajn Bent Lyngsø Fregat-kaptajn regalierne og lade ham hylde, som traditionen foreskriver med en skål.

Dagen rundedes derefter af på behørig vis.

Årets skytter blev:
Bovspyddet – Michael Zaar for John Jensen
Roret – Michael Zaar for Hans Jørgen Christensen
Gallionen – Michael Zaar for Jørn Zaar
Fortoppen – Michael Zaar for Søren Ubåd

Krydstoppen – Jørn Zaar
Stortoppen, dermed mesterskytten – Michael Zaar for Hans Jørgen Christensen