Fregatskydning 2014

Forud for mønstringen

Hygge på torvet

Mønstringen påbegyndes v. formand Hans Jørgen Christensen

Opstillet i geled og afventer affyring af kanonen

Klar til afgang

På vej mod Fregatkaptajnens bopæl

Der gåes raskt til

Ankommet til Fregatkaptajnens adresse. Missen er uvidende om den nært forestående kanon affyring

Fregatkaptajn Leif Christensen er kommet ud og der gøres klar til affyring af kanonen

Efter endt salut inspicerer fregatkaptajnen de fremmødte søfolk

Efter endt inspektion bød Leif på noget godt til ganen

Vejret var godt og der hyggedes i godt selskab

Fregatkaptajnen og et par andre "fodtudser" blev befordret i karet

De var tydeligt tilfredse med at de ikke skulle marchere

Klar til afgang mod marinestuen

Marchen var lang, varm og udmattende og feltet blev delt.

En revle blev lagt ind i ruten

Fregatkaptajnen kom den tørstende flagbærer til undsætning

Der skåles og trængslerne fra marchen var hurtigt glemt.

Nu glade, friske og med nyt mod skulle turen mod Marinestuen fuldendes.

Knud Verner "Fløjten" Olsen overrækker sit utroligt flotte maleri af krydseren Oskar til Nibe Marineforening v. formand Hans Jørgen Christensen

Der blev nydt kaffe og rundstykker i marinestuen

Et par af havfruerne holder kaffepause

John Maler er i vanlig stil klar til at styre skydningen

John Malers fregat klar til at blive skudt i sænk

Klar til skydning

Fregatkaptajnen anråbes til at igangsætte skydningen

Fregatkaptajn Leif Christensen er dagens første skytte

Skydningen diskuteres

Mens andre hygger i kammeraternes selskab

Deltagerne kaldes ud til skydning, mens skydelederen lader geværet

Årets præmier

Som i tidligere år er der tale om flotte præmier

Skydenumrene sorteres og udtrækkes af Abildgaard under kontrol

Hans Chr. Hansen sled utrætteligt hele dagen for at give alle en god oplevelse

Der rafles ivrigt mellem skydningerne

Ålen serveres og der er ro for en tid

Hans igang med serveringen

Formanden besigtier at ingen går sultne fra bords

Ved Fregatskydningen optagedes tre nye medlemmer. Fra venstre Bent Jensen, Jørgen B. Jensen & Per L. Petersen

Foreningens mærke og symbolet på medlemsskab påsættes af Hans

Formanden ønsker tillykke og velkommen

De nye medlemmer optagedes på behørig vis og skåler med formanden.

Arrangementet bød ligeledes på et fyrreårs jubilæum v. Jan Zaar samt udnævnelse af to æresmedlemmer Paul Dahlstrøm og Axel Mortensen

Formanden påsætter mærket

Der ønskes tillykke og uddeles en "dram"

Paul Dahlstrøm med sit diplom

Axel Mortensen med beviset for sit æres medlemsskab

En stolt Jan Zaar med 40 års mærket

Hans Chr. Hansen solgte flest skydenumre og modtager den velfortjente flaske whiskey som præmie

Der er altid tid til en øl.

Havfruerne takkes for deres uvurderlige hjælp

Fregatkaptajnen modtager tak i hans kones, som måtte tage hjem, fravær

Bovspyddet: Skytten blev Kenneth Kajberg som tillige vandt præmie her via skydelod

Roret: Skytten blev...

Abildgaard opråber resultaterne fra dagens skydning.

Stortoppen: Dagens mesterskytte blev Kenneth Kajberg

Det er tid for Leif Christensen af afklæde sig det traditionelle regalie

Den nye Fregatkaptajn Eddy Klemmensen

Nu med kæde får han overrakt den medfølgende klokke

Den afgående Fregatkaptajn (FK) Leif Christensen, den nye FK Eddy Klemmensen og formand Hans Jørgen Christensen

Den nyudnævnte Fregatkaptajn i snak med en af havfruerne

Vinder på gevær(suverænt): Claus Justesen

Vinder på Pistol: Morten Christensen

2. præmie på pistol: Kenneth Kajberg

Den officielle invitation.

Lørdag den 10. august afholdtes den årlige Fregat-skydning i Nibe Marineforening.
Dagen begyndte kl. 08.30 med mønstring på Nibe Torv. Omkring 48 forventningsfulde "marinere" var mødt op for at deltage i dagens program, som blev sat igang af formand Hans Jørgen Christensen med kommandoen træd an. Efter opstilling affyredes kanon-salut, som gav genlyd i Nibe's, endnu, halvtomme gader, som blev opfulgt af march i geled mod daværende Fregatkaptajn Leif Christensen's bopæl i Nibe.
Ankomsten til Fregatkaptajnens bopæl blev markeret med endnu en kanonsalut, hvorefter Fregatkaptajnen, traditionen tro, har mulighed for at inspicere de opstillede Marinere. Efter endt inspektion og dertil hørende drillerier blev der budt på forfriskninger i form af øl og vand mm.

Efter ca. en halv times pause gik marchen mod Marine-stuen, hvor kaffe og rundstykker ventede de nu sultne og kaffe-tørstige deltagere. 
Under kaffen fik Nibe Marineforening  af Kurt Verner "Fløjten" Olsen fra Aalborg Marineforening  overrakt et meget flot og utroligt vellignende maleri  forestillende panserkrydseren Oskar til ophængning i marinestuen i Nibe. Formand Hans Jørgen Christensen takkede "fløjten" for den meget flotte gave, som vil få en plads blandt  foreningens øvrige udstillede effekter.
Herefter kunne Fregat-skydningen påbegyndes. 
Omkring middagstid indstilledes skydningen midlertidigt for at skytterne kunne nyde dagens frokost bestående af stegte ål med hvide kartofler og persillesovs. Et måltid en admiral værdig også denne gang tilberedt af de utroligt dygtige og beredvillige havfruer i kabyssen. 
Efter frokosten kunne skydningen genoptages og naturligvis afsluttes med uddeling af præmier til de dygtigste af skytterne.
Der blev ligeledes afholdt konkurrence i skydning til skive med hhv. gevær og pistol, som ligeledes præmieredes.
Dagen bød tillige på optagelse af tre nye medlemmer Bent Jensen, Jørgen B. Jensen & Per L. Petersen.
Ydermere kunne formanden hylde Jan Zaar med 40 års jubilæum samt ligeledes udnævne d'herrer Paul Dahlstrøm og Axel Mortensen til æresmedlemmer i Nibe Marineforening. Et stort tillykke til alle.

Afslutningsvist blev det tid til at den afgående Fregat-kaptajn Leif Christensen måtte afklæde sig sit Fregat-kaptajn regalier og lade formand Hans Jørgen Christensen udlevere dette på ny til årets nye Fregat-kaptajn Eddy Klemmensen.

Dagen rundedes derefter af på behørig vis. 

Årets skytter blev:

Bovspyddet – Kenneth Kajberg

Roret – 

Gallionen – 

Fortoppen – 

Krydstoppen – 

Stortoppen, dermed mesterskytten – Kenneth Kajberg

Gevær 1. præmie – Claus Justesen

Pistol 1. præmie – Morten Christensen