Nibe Marineforenings Æresmedlemmer

Følgende er udnævnt til æresmedlemmer på grund af deres utrættelige arbejde for Nibe Marineforening:

P. Thomsen
J. Pedersen
A. Nilsson
K. Kristensen
Harald Hansen
Erhardt Justesen
Moody Sørensen
Jens Justesen
Leo Thiesen
Peter Friis
Leif Østergård
Jens Veggerby
Finn Knudsen
John "Maler" Jensen
Axel Mortensen
Hans Christian Hansen
Hans Jørn Abildgaard
Hans Jørgen Christensen