Generalforsamling 2017

Generalforsamling den 18-02-2017

Formandens beretning

Lørdag den 18. februar afholdt Nibe Marineforening sin årlige generalforsamling.

 

Forsamlingen mønstrede ca. 30 fremmødte.

Kl 18 ringer formanden til start på GF. Flaget hejstes og Kong Christian synges.

Formanden stiller forslag om dirigent Advokat Niels Pedersen, som kvitteres for med klap.

Dirigenten starter med at erklære GF for lovlig med henvisning til avisannonce og opslag, samt en humoristisk henvisning til formandens invitation af medlemmerne ved sidste års GF.

 Formanden starter GF med at befale et minuts stilhed til ære for de afgåede medlemmer i årets løb.

 

Årets bestyrelsesberetning:

Formanden erklærer at det som vanligt kører "rimeligt godt", som de foregående år. Formanden opfordrer til at man læser på hjemmesiden, som fungerer godt og har rimeligt opdaterede informationer om foreningens virke.

Årets aktiviteter oplæses, og der har også i 2016 været mange aktiviteter. Foreningens medlemmer kommer hinanden ved, der er et godt kammeratskab.

Formanden henviste i øvrigt til årets fregatskydning, som med mere end 40 deltagere forløb ud over forventning. Dagen tiltrækker i øvrigt en stor del medlemmer fra Ålborg Marineforening, som kommer for at nyde den gode ånd og det gode selskab.

Formanden beretter om de 3-4 pudseaftener, som godt må trække lidt flere. Det er en hyggelig aften og foreningen er efterfølgende vært ved aftensmad og en øl og snaps.

Formanden berettede, at man havde mødt op med kanon, men at denne ikke måtte affyres af hensyn til de fremmødte.

Huset har i 2016 været stabilt udlånt. Medlemmer og medlemmers familier kan låne Marinehuset og flere benytter sig af den mulighed med henvisning til, at det ikke kan lånes på søndage.

Nibe har i skrivende stund 88 medlemmer fordelt med 24 støttemedlemmer og 64 almindelige medlemmer. Foreningen holder dermed et fast stabilt medlemstal.

Formanden opfordrer igen i år medlemmerne til at bidrage til søndags åbent. Søndagene er i høj grad drevet af Tordenskjolds soldater, og der efterlyses hvert år flere frivillige til denne opgave. Formanden gør opmærksom på, at det ikke koster medlemmerne noget at stå for arrangementet. Foreningen afholder omkostningerne til indkøb, og man skal reelt bare lave maden. Der er altid hjælpsomme kammerater til stede, og det er ligeledes meget hyggeligt.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kasseren.

 

Fremlægning af regnskab:

Kenneth Kajberg gør i kasserer Eddy Klemmesens fravær rede for årets regnskab.  Det ser atter meget flot ud.

Gælden på huset, som er bestyrelsen hovedfokus, er nu næsten helt nedbragt. Bestyrelsen har til mål, at gælden er afdraget helt til næste år.

Uden yderligere afsluttede kassereren sin beretning. 

Søndagsåbent

Formanden beretter om foreningens mange aktiviteter.

Der gennemføres årligt mange aktiviteter i Nibe Marineforening. Atter i år opfordrede formanden medlemmerne til at give en håndsretning med søndagsåbent. Medlemmer som vil give en hånd med skal blot tilberede maden en søndag efter valg. Foreningen afholder omkostninger til råvarer osv.

Tag del i hyggen i Marinestuen om søndagen. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.

Charley beretter om arbejdet i de forskellige udvalg, samt herunder om de opnåede resultater. Der var især snak om kontingent til hovedforeningen såvel som en status på hvervekampagnen af de afgående søfolk fra Marinen.
Aftenens dirigent: Advokat Niels Pedersen